Skontaktuj się z nami!


ALDIK NOVA Sp. z o.o.
al. Kraśnicka 35
20-718 Lublin

Tel +48 (81) 535 83 50
Fax +48 (81) 528 44 77
E-mail aldik@aldik.pl


wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000363455, dokumentacja Spółki przechowywana jest przez Sąd Rejonowy w Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w wysokości 107.985.000zł, NIP 712-32-22-368, REGON 060662898.

#

Masz pytanie? Napisz!

Imię i nazwisko*
Telefon kontaktowy
Adres e-mail:
Treść wiadomości:*
Preferowana forma kontaktu:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych Aldik Nova Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, Al. Kraśnicka 35, 20-718 Lublin.
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych dpo@aldik.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przygotowania odpowiedzi na przesłane pytanie - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub podmioty współpracujące w procesie reklamacji.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat.
6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
1 sierpnia 2016