Skontaktuj się z nami!


ALDIK NOVA Sp. z o.o.
al. Kraśnicka 35
20-718 Lublin

Tel +48 (81) 535 83 50
Fax +48 (81) 528 44 77
E-mail aldik@aldik.pl


wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000363455, dokumentacja Spółki przechowywana jest przez Sąd Rejonowy w Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w wysokości 107.985.000zł, NIP 712-32-22-368, REGON 060662898.

#

Masz pytanie? Napisz

Imię i nazwisko*
Telefon kontaktowy:
Adres e-mail:*
Wiadomość:
Preferowana forma kontaktu
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu w celu odpowiedzi na przesłane pytanie.
* Pola wymagane do kontaktu zwrotnego
1 sierpnia 2016