Pracuj z nami!

Obecnie poszukujemy osób na następujące stanowiska:

Osoby zainteresowane pracą na wyżej wymienionych stanowiskach prosimy o przesłanie dokumentów przyciskiem „Aplikuj” znajdującym się pod każdą z ofert, bezpośredni kontakt z Działem Kadr firmy Aldik Nova lub o przesyłanie ofert zawierających CV i list motywacyjny drogą mailową na adres rekrutacja@aldik.pl bądź listownie na adres:

ALDIK NOVA Sp. z o. o.
al. Kraśnicka 35
20-718 Lublin

z dopiskiem: KADRY

Prosimy o załączenie oświadczenia: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu obecnych i przyszłych rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883)”.

#