Pracuj z nami!

Obecnie poszukujemy osób na następujące stanowiska:

Osoby zainteresowane pracą na wyżej wymienionych stanowiskach prosimy o przesłanie dokumentów przyciskiem „Aplikuj” znajdującym się pod każdą z ofert, bezpośredni kontakt z Działem Kadr firmy Aldik Nova lub o przesyłanie ofert zawierających CV i list motywacyjny drogą mailową na adres rekrutacja@aldik.pl bądź listownie na adres:

ALDIK NOVA Sp. z o. o.
al. Kraśnicka 35
20-718 Lublin

z dopiskiem: KADRY

 

Informujemy, że bez poniższego oświadczenia Pani/Pana aplikacja nie będzie rozpatrywana.

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.

Jednocześnie, w przypadku załączenia przeze mnie mojego zdjęcia do dokumentu złożonego w toku rekrutacji, wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku zgodnie z ustawą o prawie autorskim
i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 2006, nr 90, poz. 631, z późn. zm.)

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA ADMINISTRATORA DANYCH

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Aldik Nova sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, al. Kraśnicka 35, 20-718 Lublin;
  • kontakt do Inspektora Ochrony Danych: dpo@aldik.pl
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
  • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji, nie dłużej niż 2 lata,
  • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
  • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  • podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne
#